زینب پورمندی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

زینب پورمندی
نام کاربری: zeinabbanu
تاریخ عضویت: 1397/11/29
امتیاز کاربر: 29991
تعداد افراد دنبال کننده: 10

درباره من

یک زن، همسر و مادر که می‌خواد بهترین خودش رو به نمایش بگذاره. ایمان دارم که با تلاش، پشتکار و توکل بر خدا می‌توان نردبان ترقی را پله به پله بالا رفت. تمرکزم بر خودم و پیشرفت خودم است. می‌دانم اگر می‌خواهم پروانه‌ها اطرافم را پر کنند، باید گل باشم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود