زینب پورمندی-بیشتر از یک نفر
زینب پورمندی
نام کاربری: zeinabbanu
تاریخ عضویت: 1397/11/29
امتیاز کاربر: 47426
تعداد افراد دنبال کننده: 16

من کی ام

یک زن، همسر و مادر که می‌خواد بهترین خودش رو به نمایش بگذاره. ایمان دارم که با تلاش، پشتکار و توکل بر خدا می‌توان نردبان ترقی را پله به پله بالا رفت. تمرکزم بر خودم و پیشرفت خودم است. می‌دانم اگر می‌خواهم پروانه‌ها اطرافم را پر کنند، باید گل باشم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود