4.33
(6)

دوره کامل گرایی تا بهبود گرایی

6358
پیام بهرام پور
by پیام بهرام پور
4.00
(8)

دوره جامع دگرگونی

1060
پیام بهرام پور
by پیام بهرام پور
5.00
(1)

فیلم سمینار عملگرایی و قدرت اراده

799
پیام بهرام پور
by پیام بهرام پور
4.71
(24)

اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی

2466
پیام بهرام پور
by پیام بهرام پور
اسکرول به بالا