لیلا یزدان داد-بیشتر از یک نفر
لیلا یزدان داد
نام کاربری: yazdandad
تاریخ عضویت: 1398/08/21
امتیاز کاربر: 27449
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

زمین خوردن مهم نیست ...مراقب باش کسی را زمین نزنی ...با کلامی تلخ یا قضاوتی نابجا .

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود