فائزه چنگیز-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

نام کاربری: wall.e
تاریخ عضویت: 1397/10/04
امتیاز کاربر: 4863
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود