هاشم ولایتی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

هاشم ولایتی
نام کاربری: velayatihashem
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 32973
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

هاشم ولایتی _ متولد بهار 1360 _ نویسنده کتاب «وقتی میگم بپر یعنی این...» _ سخنران، مدرس و مربی «موفقیت با رویکرد مثبت نگری»با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود