جواد دل بیشه-بیشتر از یک نفر
جواد دل بیشه
نام کاربری: user9376107
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 7465
تعداد افراد دنبال کننده: 9

user9376107 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

جواد دل بیشه هستم. کارشناس ارشد ریاضی و فارغ التحصیل از دانشگاه شهید باهنر کرمان. از سال 85 به مشاوره تحصیلی و سخنرانی انگیزشی مشغولم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود