پروانه یزدی-بیشتر از یک نفر
نام کاربری: user825369879
تاریخ عضویت: 1397/12/12
امتیاز کاربر: 3019
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

من پروانه یزدی مادر،دختر دانش آموخته روانشناسی نقطه عطف زندگیم از تابستان 94 شروع شد زمانی که به سمت رواندرمانگر شدن با رویکرد روانپویشی کوتاه مدت رفتم ...بدون هیچ اطلاعی و شناخت دقیقی از این رویکرد به طور اتفاقی در دوره ی آموزشی شرکت کردم ..پروانه از اونجا بود که پیله ی خودش و پاره کرد متولد شد

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود