موسی محمودی-بیشتر از یک نفر
موسی محمودی
نام کاربری: user802351642
تاریخ عضویت: 1397/09/08
امتیاز کاربر: 3811
تعداد افراد دنبال کننده: 7

user802351642 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

کارشناس اداری سازمان صداوسیما هستم

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود