موسی محمودی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

موسی محمودی
نام کاربری: user802351642
تاریخ عضویت: 1397/09/08
امتیاز کاربر: 3808
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

کارشناس اداری سازمان صداوسیما هستم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود