هدایت بهادری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

هدایت بهادری
نام کاربری: user798266505
تاریخ عضویت: 1397/01/22
امتیاز کاربر: 7472
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

هدایت بهادری هستم همیشه یک رویا در سرم داشتم و آنهم ایجاد تغییر در جامعه و دیگران بود. پس از سالها فهیدم که تنها راه رسیدن به آرزویم ایجاد تغییر در خودم است. در مورد این موضوع مطالعات و تحقیقات زیادی کردم و علاقه مندم با کسانیکه دوست دارند در این مورد الاعات کسب کنند مطالبی را به اشتراک بگذارم..