معین جلوه-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

معین جلوه
نام کاربری: MOEIN
تاریخ عضویت: 1397/02/20
امتیاز کاربر: 0
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

معین جلوه هستم متولد سال 1363 در انگلستان بدنیا آمدم وتا 10 سالگی آنجا زندگی کردم و انگلیسی رامانند زبان مادری صحبت میکنم لیسانس صنایع غذایی دارم و ارشدم رشته ی mba بوده کاسب بازاز تهران هستم و دانشجوی دوره ی استادی