مصیب رحیمی نسب-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مصیب رحیمی نسب
نام کاربری: user76739709632749
تاریخ عضویت: 1397/02/03
امتیاز کاربر: 5807
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

از خصوصیات اخلاقی بارزم اینه که سماجت زیادی برای موفق شدن توی هر کاری نشون میدم... روحیه شادی دارم یه مقدار توی برخوردهام جدی به نظر میام اما آدم شوخ طبعی هستم ... اهل تفریحات سالم و ورزش و تفریح، مسافرت، بیشتر از همه اهل یادگیری و پیشرفت.. و در نهایت سعی میکنم آدم مفید و موثری در جامعه باشم..

تحصیلات: کارشناسی ریاضی کاربردی و کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

نویسنده بیش از ده مقاله در زمینه روانشناسی و مشاوره در مجلات علمی پژوهشی و کنفرانسهای داخلی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تحلیلگر پژوهشهای میدانی با نرم افزار spss

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود