امید -بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: user7368319376212
تاریخ عضویت: 1397/02/15
امتیاز کاربر: 6157
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

دانشجوی مقطع کارشناسی الکترونیک

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود