فاطمه احمدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه احمدی
نام کاربری: user715632034709
تاریخ عضویت: 1397/12/08
امتیاز کاربر: 917
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

بنده فاطمه احمدی، دارای مدرک کارشناسی آمار و زبان انگلیسی بوده و مدرس بهبود فردی، فروش و بازاریابی می باشم. که میخواهم با آموزش هایی که می بینم در ابتدا خانواده و سپس محیط اطراف و جامعه را شاد و سرشار از مثبت اندیشی، تلاش مستمر و صبوری در رسیدن به اهدافشان کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود