محمد شامبولی | بیشتر از یک نفر
محمد شامبولی
نام کاربری: user635676407
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 1,535
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

سلام محمدشامبولی هستم .لیسانس پدافند غیر عامل ،کارمندو ساکن تهران هستم و خوشحالم که قدم به دنیای جدیدی گذاشتم،یعنی مجموعه بیشتر از یک نفر

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود