مرجان لطیفی نژاد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مرجان لطیفی نژاد
نام کاربری: user4159580
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 17163
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

مدرس و مشاور در زمینه طراحی مدل های کسب و کار

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود