فریده نوروزی شهری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فریده نوروزی شهری
نام کاربری: user328304350360
تاریخ عضویت: 1397/02/26
امتیاز کاربر: 26951
تعداد افراد دنبال کننده: 20

من کی ام

متولد همدان اخذ مدرک دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه رازی اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه زنجان اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه تبریز

متولد همدان
اخذ مدرک دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه رازی
اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه زنجان
اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه تبریز


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود