ارمین گرامی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ارمین گرامی
نام کاربری: user3170491
تاریخ عضویت: 1397/10/20
امتیاز کاربر: 4316
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

آرمین گرامی هستم متولد اخرین روز بهار دانشجو رشته برق هستم خیلی خوشحالم که عضو کوچیکی از مجموعه بیشتراز یک نفر هستم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود