مرتضی ح افضلی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مرتضی ح افضلی
نام کاربری: user29785
تاریخ عضویت: 1397/04/16
امتیاز کاربر: 2543
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود