حسن ابراهیمی-بیشتر از یک نفر
حسن ابراهیمی
نام کاربری: user290973402488
تاریخ عضویت: 1397/11/26
امتیاز کاربر: 1167
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

ساکن کرج دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کارشناس بانک اصالتا اهل کرمانشاه دانشجوی دکترا

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود