مهدی چابک-بیشتر از یک نفر
مهدی چابک
نام کاربری: user220972535
تاریخ عضویت: 1397/01/23
امتیاز کاربر: 7091
تعداد افراد دنبال کننده: 4
شیراز

user220972535 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

نویسنده و مدرس مهارتهای زندگی کمک میکنم تا افراد خودیار شوند. مربی زندگی خودشون بشن

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود