شقایق قاسمی | بیشتر از یک نفر
شقایق قاسمی
نام کاربری: user2202616092
تاریخ عضویت: 1400/04/07
امتیاز کاربر: 1,271
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

سلام دانشجو عکاسی هستم و عاشق شناخت خود ویادگیری روانشناسی حس درونی خودم را با عکس هام نشون میدم


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود