سیدامید خیریه-بیشتر از یک نفر
سیدامید خیریه
نام کاربری: user11818062724
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 12147
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

-سیدامیدخیریه -مدرس مهارت های ارتباطی-فن بیان و سخنرانی-نویسنده کتاب جراحی ارتباط -مدیر سایت آموزشی سخن امید

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود