حیدر مهدوی | بیشتر از یک نفر
حیدر مهدوی
نام کاربری: user11586003
تاریخ عضویت: 1397/02/28
امتیاز کاربر: 9,927
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

من حیدر مهدوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس کارگاه های مسائل حقوقی بابیش از 17 سال کار حقوق

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود