حمیدرضا خداپرست-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حمیدرضا خداپرست
نام کاربری: user08200229
تاریخ عضویت: 1397/04/13
امتیاز کاربر: 19009
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

من حمیدرضا خداپرست هستم مدرس آموزش روشهای صحیح مطالعه و تکنیک های یادگیری و تلاش می کنم از این راه دنیا جای بهتری کنم برای زندگی خودم و دیگران.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود