سید علی عظیمی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

سید علی عظیمی
نام کاربری: user050019090109
تاریخ عضویت: 1397/04/19
امتیاز کاربر: 1738
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

شعبده باز در حوزه ذهن و اقتصاد

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود