سوسن سیمایی-بیشتر از یک نفر
سوسن سیمایی
نام کاربری: soosan
تاریخ عضویت: 1397/01/20
امتیاز کاربر: 16309
تعداد افراد دنبال کننده: 24

من کی ام

در حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان کسب تجربه میکنم و کمک میکنم تعامل مدیر و کارمندان دوستانه و صمیمانه باشه 😊😊😊

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود