مهشید شفیعی-بیشتر از یک نفر
مهشید شفیعی

0 از 0 رای


نام کاربری: shafiee.ostadi
تاریخ عضویت: 1397/03/11
امتیاز کاربر: 8931
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

من کارشناس ارشد جامعه شناسی و کارمند معاونت برنامه ریزی شهرداری هستم، علاقمندبه حوزه مهارتهای اجتماعی و روابط موثر،هنر و ورزش هستم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود