فاطمه سادات فاضلی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه سادات فاضلی
نام کاربری: seven
تاریخ عضویت: 1397/02/19
امتیاز کاربر: 1990
تعداد افراد دنبال کننده: 1

seven تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود