ساناز رحیمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ساناز رحیمی
نام کاربری: sanazrahimi
تاریخ عضویت: 1398/01/09
امتیاز کاربر: 1813
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

کسی که میخواهد زندگی را با تمام توان زندگی کند :)

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود