مهدی صنم پور | بیشتر از یک نفر
مهدی صنم پور

مهدی صنم پور

مدرس آداب معاشرت برگزار کننده چندین سمینار در حوزه اداب و معاشرت و....


دوره ها

1

میانگین امتیاز

4.83

دنبال کننده

11

 محتوای کاربردی: 4.83 از 6 رای
 نحوه ارائه استاد: 4.79 از 7 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4.9 از 5 رای

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود