مهدی صنم پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهدی صنم پور
نام کاربری: sanampoor
تاریخ عضویت: 1395/12/18
امتیاز کاربر: 3
تعداد افراد دنبال کننده: 2

sanampoor تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

مدرس آداب معاشرت برگزار کننده چندین سمینار در حوزه اداب و معاشرت و....

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود