سامره قریشی-بیشتر از یک نفر
سامره قریشی
نام کاربری: samereh55ghoreyshi55
تاریخ عضویت: 1397/03/11
امتیاز کاربر: 5023
تعداد افراد دنبال کننده: 12

samereh55ghoreyshi55 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

روانشناس بالینی -نقاش -مدرس عضو مرکز روان تنی بهی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود