سامره قریشی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

سامره قریشی
نام کاربری: samereh55ghoreyshi55
تاریخ عضویت: 1397/03/11
امتیاز کاربر: 4178
تعداد افراد دنبال کننده: 6

درباره من

روانشناس بالینی -نقاش -مدرس عضو مرکز روان تنی بهی