بهاره رضوانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

بهاره رضوانی
نام کاربری: rezvani
تاریخ عضویت: 1397/07/03
امتیاز کاربر: 134976
تعداد افراد دنبال کننده: 105

من کی ام

بهاره رضوانی هستم، کارشناس فروش و خدمات مشتریان مجموعه بیشتر از یک نفر، خوشحالم از این که عضوی از این مجموعه موثر و موفق که دارن تلاش میکنن کاری کنن دنیا جای بهتری برای زندگی کردن باشه کاری کنیم که بیشتر و موثرتر از یک نفر باشیم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود