رضا یاوری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رضا  یاوری
نام کاربری: rezayavari
تاریخ عضویت: 1396/12/18
امتیاز کاربر: 404
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود