رضا پودینه-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رضا پودینه
نام کاربری: rezapodineh
تاریخ عضویت: 1397/01/18
امتیاز کاربر: 200
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود