رضا خان محمدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رضا خان محمدی
نام کاربری: rezakhan225
تاریخ عضویت: 1397/08/08
امتیاز کاربر: 3429
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

یکی از آروزهای من خوب صحبت کردن توی جمع بوده و هست و خدا رو شکر که با مجموعه بیشتر از یک در تاریخ 25 آبان ماه آشنا شدم و کلی تغییر مثبت توی زندگیم داشتم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود