پوریا پریدار | بیشتر از یک نفر
پوریا پریدار
نام کاربری: pouriaparidar
تاریخ عضویت: 1397/01/27
امتیاز کاربر: 22,602
تعداد افراد دنبال کننده: 28

من کی ام

- تحلیلگر سیستم‌ها - مدرس و مشاور تفکر سیستمی و پویایی‌شناسی سامانه‌ها در سازمان‌ها - مدرس تفکر سیستمی برای کودکان، نوجوانان و والدین - محقق و عضو رسمی جامعه پویایی شناسی سیستم‌ها کشور آمریکا - در تلاش برای بیشتر از یک نفر بودن

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود