پویان نورالدینی | بیشتر از یک نفر
پویان نورالدینی
نام کاربری: pooyannoraldini
تاریخ عضویت: 1399/06/12
امتیاز کاربر: 1,504
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

پویان نورالدینی متخصص فیزیوتراپ است. سال های زیادی است که پویان نورالدینی افتخار دارد که به مردم محبوب ایران کمک کند. پویان نورالدینی پویان نورالدینی بر این باور است که برای اینکه دنیای سالم تری داشته باشیم در اولین گام باید خود را بشناسیم و با سیستم بدنی خود به خوبی رفتار کنیم. پویان نورالدینی

نورالدینی ای که دغدغه تغییر دارد

از نظر من ارزش خیلی مهم تر از پول است. اما اینو وقتی عمیقا درک میکنی که به پول رسیده باشی!

خیلی ها با من موافق نیستن از جمله آقای بهرام پور ولی از نظر من چنین است.

ولی هدف اصلی ارزش است نه هدف،

من پویان نورالدینی هستم و دغدغه این را دارم که ارزش خود را در حالت سکون نبینم و مرتب رو به جلو قدم بر دارم.


من وقتی 18 سال بودم تمایل داشتم که کار پدر را وسعت دهم. اما دیدم نهایت وسعت شغل من خدمت به منطقه خود است.

ولی تصمیم گرفتم که به مسعت یک کشور خدمت کنم.

خدمت کردن منو واقعا خوشحال میکنه!

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود