پروین جلیلوند-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

پروین جلیلوند
نام کاربری: parvin.jalilvand
تاریخ عضویت: 1397/04/19
امتیاز کاربر: 7806
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - مدرس فن بیان - مجری صحنه همایشها