بانوی تیر | بیشتر از یک نفر
بانوی تیر
نام کاربری: Parisa
تاریخ عضویت: 1397/01/26
امتیاز کاربر: 9,269
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

من خودمم یه شخصیت جداگانه از بقیه

من یه برنامه نویسم که خیلی علاقه به یادگیری و انجام پروژه های مختلف داره

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود