موسسه استاد مربی حرفه ای | بیشتر از یک نفر
موسسه استاد مربی حرفه ای
نام کاربری: ostad.morabi
تاریخ عضویت: 1397/03/18
امتیاز کاربر: 22,234
تعداد افراد دنبال کننده: 16

من کی ام

تلاش میکنم که زودتر به درک برسم تا بتوانم دیگران را نیز زودتر به درک برسانم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود