مجتبی خانی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

مجتبی خانی
نام کاربری: ostad
تاریخ عضویت: 1397/06/10
امتیاز کاربر: 2494
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود