میلاد آقورن لوئی-بیشتر از یک نفر
میلاد آقورن لوئی
نام کاربری: on2off
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 26690
تعداد افراد دنبال کننده: 5

on2off بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی و کسی که میخاد تغییر کنه...

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود