امید نجد-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

امید نجد
نام کاربری: omidnajd
تاریخ عضویت: 1397/05/10
امتیاز کاربر: 38548
تعداد افراد دنبال کننده: 8

omidnajd بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود