نادر زندی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نادر زندی
نام کاربری: nzandi
تاریخ عضویت: 1397/02/16
امتیاز کاربر: 7591
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام