مصطفی دستمالچی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مصطفی دستمالچی
نام کاربری: mostafadastmalchi
تاریخ عضویت: 1397/04/16
امتیاز کاربر: 4765
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

مدرس دوره های CIW ( HTML , CSS , Bootstrap , Sass , Less , JavaScript , jQuery ) ، SEO و BasisCore در مجتمع فنی تهران ( شعبه پیروزی و ونک ) و شرکت منظومه نگاران علاقه مند به REACT ، SQL و MongoDB