محمد منشی زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد منشی زاده
نام کاربری: monshizadeh
تاریخ عضویت: 1397/02/23
امتیاز کاربر: 156949
تعداد افراد دنبال کننده: 50

من کی ام

محمد منشی زاده هستم. مدرس سواد رسانه ای و مهارت های زندگی با رسانه. حدودا 35 سال طول کشید تا فهمیدم بهترین کاری که می توانم در دنیا انجام دهم یاد گرفتن و یاد دادنه. من روانشناس نیستم اما خوب بلدم چطور یه مفهوم خوب رو یادبگیرم، زندگی کنم و به بقیه هم یاد بدهم.

حدودا 35 سال طول کشید تا فهمیدم بهترین کاری که می توانم در دنیا انجام دهم یاد گرفتن و یاد دادنه.
شاید مثل گیاه بامبو که چندین سال طول میکشه تا ریشه هایی درست کنه برای یک رشد و جهش ناگهانی.
من رسالت زندگیم را کمک به همه افرادی قرار دادم که خودشون دوست دارند زندگی بهتری برای خود و فرزندان خود بسازند.

من کمک می کنم آدمها حالشون بهتر بشه و اونها هم این حال خوب را با دیگران تقسیم کنند.

من روانشناس نیستم اما خوب بلدم چطور یه مفهوم خوب رو یادبگیرم، زندگی کنم و به بقیه هم یاد بدهم.

من مطمئن هستم دنیا با وجود انسانهای مسئولیت پذیر ، خلاق ، متفکر و همدل زیباتر میشه.
فقط وقتی مهارت های زندگی را یاد می گیریم تازه متوجه می شویم که چقدر دنیای ما عوض میشه.

مهارت های زندگی به اندازه مهارت های زنده بودن اهمیت دارند.

بعد از سالها کار در زمینه کامپیوتر به این نتیجه رسیدم که خیلی از افراد اگر مهارت های زندگی در فضای مجازی را یاد بگیرند دنیای زیباتری خواهند داشت.

دقیقا به همان اندازه ای که داشتن مهارت های زندگی در دنیای واقعی مهمه در فضای مجازی هم باید به اونها مجهز باشیم.

بنابراین تصمیم گرفتم سایت خودم با عنوان فرزند سبز را راه اندازی کنم.

سایت فرزند سبز

اگر در مورد مجموعه فرزند سبز و رسالت ما می خواهید بیشتر بدانید پیشنهاد می کنم صفحه زیر را مطالعه کنید:

درباره فرزند سبز

دوست دارم از طریق اینستاگرام هم در ارتباط باشیم.

اینستاگرام محمد منشی زاده

من، محمد منشی زاده ، با خودم عهد کرده ام تا آخرین لحظه عمرم در حال یاد گرفتن و یاد دادن باشم.

مرگ من روزی خواهد بود که یادگرفتن و یاد دادن رو فراموش کنم.

مثل نفس کشیدن. مثل دم و بازدم.

شما هم کمک کنید دنیای زیباتری برای خودمان و فرزندانمان بسازیم.
فرزندانی سبز و همیشه سبز.با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود