مجتبی اکبری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مجتبی اکبری
نام کاربری: mojtabaakbari
تاریخ عضویت: 1397/08/25
امتیاز کاربر: 3467
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود