مجتبی فقیهی-بیشتر از یک نفر
مجتبی فقیهی
نام کاربری: mojtaba.faghihi
تاریخ عضویت: 1397/04/28
امتیاز کاربر: 128037
تعداد افراد دنبال کننده: 62

من کی ام

به نظرم قصه گفتن و شنیدن تاثیر بسزایی در نیل به مطلوب کاربران دارد.امید است بتوانم نقشی حداقلی برای حصول این امر فرهنگی با ارائه ی داستان های کوتاه ایفا کنم. و من ا... توفیق

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود