مجتبی فقیهی | بیشتر از یک نفر

مجتبی فقیهی
نام کاربری: mojtaba.faghihi
تاریخ عضویت: 1397/04/28
امتیاز کاربر: 130,710
تعداد افراد دنبال کننده: 69

من کی ام

به نظرم قصه گفتن و شنیدن تاثیر بسزایی در نیل به مطلوب کاربران دارد.امید است بتوانم نقشی حداقلی برای حصول این امر فرهنگی با ارائه ی داستان های کوتاه ایفا کنم. و من ا... توفیق

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود