مجتبی مرادی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مجتبی مرادی
نام کاربری: mojeafkar
تاریخ عضویت: 1397/02/02
امتیاز کاربر: 10284
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

مجتبی مرادی .متولد30/7/1369.استان چهارمحال وبختیاری .شهرستان شهرکرد روستای هرچگان .در حال حاضر مدرس و سخنران و نویسنده در حوزه ی موفقیت و رشد فردی هستم