محسن حاج-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

نام کاربری: mohsenghazi
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 2807
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود